Slidebars ile js yan menüler

Slidebars ile html ve js yanmenüler oluşturabilmeniz mümkün, buradan inceleyebilirsiniz.